TÊN GÓI THẦU BÊN MỜI THẦU THỜI ĐIỂM ĐÓNG THẦU
Thi công xây dựng Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 28/08/2019 10:00
Thi công xây dựng Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 28/08/2019 10:00
Xây lắp công trình Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 28/08/2019 10:00
Xây lắp công trình Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 28/08/2019 10:00
Xây lắp công trình Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 28/08/2019 10:00
Xem thêm
TÊN GÓI THẦU BÊN MỜI THẦU THỜI ĐIỂM MỞ SƠ TUYỂN
Gói thầu số 32: Tư vấn kiểm toán (phần vốn vay theo quy định của ADB) Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Chương trình phát triển các đô thị loại II, (các đô thị xanh) - dự án thành phần Thừa Thiên Huế 15/08/2019 09:19
Chuyên gia tư vấn kiểm toán tiêu thụ HCFC Ban Quản lý dự án Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam giai đoạn II 14/08/2019 19:17
Kết hợp điều tra rừng và bản đồ trạng thái rừng (gồm cả đo đất) để cấp sổ đỏ (đợt 2) Ban quản lý dự án Quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 Trung ương 14/08/2019 17:34
Gói thầu số 4: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả chi phí hạng mục chung) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lý Nhân 30/08/2019 09:00
Gói thầu 4.23: Chuyên gia thể chế trong nước hỗ trợ cho Sở Giao thông vận tải trong lĩnh vực quản lý, phát triển giao thông công cộng Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng 14/08/2019 08:50
Xem thêm
TÊN GÓI THẦU BÊN MỜI THẦU THỜI ĐIỂM ĐĂNG TẢI
Mua sắm hàng hóa phục vụ triển khai chương trình Trường học tiết kiệm điện năm 2019 Công ty Điện lực Sơn La 08/08/2019 17:06
Thi công xây dựng công trình: Đường giao thông nội thôn 5 nối tiếp từ đường nông thôn mới tới nhà ông Nguyễn Văn Tư Ban phát triển xã Krông Á 07/08/2019 16:02
Thi công xây dựng công trình: Đường giao thông nội thôn 20 (từ nhà bà Xoan đến nhà ông Quang) Ban phát triển xã Cư Mta 07/08/2019 15:44
Gói thầu 2: Cung cấp hóa chất, vật tư chuyên dụng Trung tâm thí nghiệm lưu mẫu/Cục Quân khí/Tổng cục Kỹ thuật 05/08/2019 17:07
Gói thầu 1: Cung cấp vật tư kỹ thuật Trung tâm thí nghiệm lưu mẫu/Cục Quân khí/Tổng cục Kỹ thuật 05/08/2019 17:06
Xem thêm
TÊN GÓI THẦU BÊN MỜI THẦU THỜI ĐIỂM ĐĂNG TẢI
Gói thầu số 01 (Khảo sát, lập báo báo kinh tế kỹ thuật) công trình: Đường TT xã đến bản Hua Pha, xã Nậm Hăn, huyện Sìn Hồ Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu 17/08/2019 22:42
Gói thầu số 01 (Khảo sát, lập báo báo kinh tế kỹ thuật) công trình Đường Sang Sông Hồ - Tả San, xã Làng Mô, huyện Sìn Hồ Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu 17/08/2019 22:24
Gói thầu số 01: Khảo sát lập BCKT-KT Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu 17/08/2019 22:10
Gói thầu số 01: Khảo sát lập BCKT-KT Dự án Thủy lợi Nà Luông, xã Ma Quai, huyện Sìn Hồ Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu 17/08/2019 21:51
Gói thầu số 05: Bảo hiểm công trình Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu 17/08/2019 21:34
Xem thêm
TÊN GÓI THẦU BÊN MỜI THẦU THỜI ĐIỂM ĐĂNG TẢI
Thiết bị IPM Viện cây ăn quả miền Nam 16/08/2019 15:39
Phòng thí nghiệm công cụ phân tích hiện đại trong công nghệ môi trường Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh 16/08/2019 10:10
Sân khấu, âm thanh, ánh sáng, màn hình led và các chi phí khác Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Hà Thanh 16/08/2019 08:29
Mua thức ăn hỗn hợp cho gà Trung tâm Khuyến nông tỉnh Tuyên Quang 15/08/2019 10:22
Di chuyển đường dây 35kv; xây mới đường dây 35kv; xây mới đường dây 0,4kV; Thiết bị Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Mạnh Cường tỉnh Điện Biên 15/08/2019 09:05
Xem thêm
TÊN GÓI THẦU BÊN MỜI THẦU THỜI ĐIỂM ĐĂNG TẢI
Sửa chữa, hiện đại hóa hệ thống hòa đồng bộ tàu TT- 200 Cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 16/08/2019 15:14
Gói thầu số 1: Mua máy chính Viện Kỹ thuật Hải quân 16/08/2019 09:41
Thi công Nhà làm việc và sân đường Ủy ban nhân dân xã Lương Hòa 15/08/2019 11:39
Gói thầu số 03: Tư vấn thiết kế BVTC-TDT Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Nam 15/08/2019 07:51
Gói thầu XD-01: Chi phí thiết bị và chi phí hạng mục chung; lắp đặt thiết bị, doanh cụ Phòng Kế hoạch và Đầu tư/Bộ Tư lệnh Hải quân 14/08/2019 15:38
Xem thêm
TÊN DỰ ÁN CHỦ ĐẦU TƯ NGÀY PHÊ DUYỆT
KHLCNT: Dự án Đường TT xã đến bản Hua Pha, xã Nậm Hăn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu Ban QLDA ĐTXD huyện Sìn Hồ 17/08/2019
KHLCNT dự án Đường Sang Sông Hồ - Tả San, xã Làng Mô, huyện Sìn Hồ Ban QLDA ĐTXD huyện Sìn Hồ 17/08/2019
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cấp điện cho Công ty TNHH Lâm sản Bình An Phú Dung Quất Công ty Điện lực Quảng Ngãi 17/08/2019
Trần Văn Ơn, xã Đức Mạnh Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil 17/08/2019
Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, xã Đắk Săk Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil 17/08/2019
Xem thêm
TÊN GÓI THẦU BÊN MỜI THẦU THỜI ĐIỂM MỞ SƠ TUYỂN
Xây dựng chiến lược phát triển các nhóm đồng sở thích (CIG) theo phương pháp phát triển địa phương dựa trên nội lực, có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và gắn kết với thị trường Ban điều phối Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Cao Bằng 31/07/2019 08:30
Mua sắm trang thiết bị đo chuyên dùng quân sự năm 2019 Trạm Đo lường, Chất lượng 19/07/2019 08:05
Gói thầu số 01: Mua sắm tổ hợp thông tin đối không sân bay Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không Không quân 15/07/2019 14:00
Gói số 3 (C1-TH-TDA1-CS3): Tư vấn hỗ trợ kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số và hành động giới Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa 01/07/2019 10:25
Gói thầu số 05 (C1-TTH-CS5): Tư vấn giám sát thi công xây dựng và môi trường Ban QLDA Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thừa Thiên Huế 21/06/2019 10:30
Xem thêm
TÊN DỰ ÁN ĐƠN VỊ CBDM DỰ ÁN THỜI ĐIỂM ĐĂNG TẢI
Khu dân cư phía sau đồi Tỉnh ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn 15/08/2019 09:25
Khu nhà ở đô thị kết hợp nhà ở xã hội, Khu công nghiệp Nam Đông Hà Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị 12/08/2019 10:24
Khu đô thị Bắc sông Hiếu (giai đoạn 2) Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị 12/08/2019 10:21
Khu đô thị phía Đông thành phố Đông Hà (đường Lê Thế Tiết) Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị 12/08/2019 10:17
Khu đô thị Thuận Châu, thành phố Đông Hà Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị 12/08/2019 10:13
Xem thêm
TÊN GÓI THẦU BÊN MỜI THẦU THỜI ĐIỂM ĐÓNG THẦU
Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Nam thành phố Phủ Lý (đã qua sơ tuyển) Ban quản lý phát triển khu đô thị mới tỉnh Hà Nam 16/10/2019 08:00
Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại xã Đức Lý, huyện Lý Nhân Ban quản lý phát triển khu đô thị mới tỉnh Hà Nam 08/10/2019 08:00
Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở đô thị tại xã Đại Cương, huyện Kim Bảng – Giai đoạn II Ban quản lý phát triển khu đô thị mới tỉnh Hà Nam 07/10/2019 08:00
Đề án sử dụng tài sản công tại Trung tâm y tế huyện Tân Kỳ Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ 26/08/2019 10:00
Khu nhà ở thương mại xã Đông Tân, thành phố Thanh Hóa Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa 27/09/2019 08:00
Xem thêm
TÊN GÓI THẦU BÊN MỜI THẦU THỜI ĐIỂM MỞ SƠ TUYỂN
Đầu tư xây dựng Khu thương mại dịch vụ và căn hộ cho thuê, xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh Phòng Quản lý đô thị thành phố Bắc Ninh 16/09/2019 09:00
Khu đô thị số 1, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên Ban quản lý thực hiện dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bờ sông Cầu tỉnh Thái Nguyên 16/09/2019 15:00
Khu đô thị số 11, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên Ban quản lý thực hiện dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bờ sông Cầu tỉnh Thái Nguyên 16/09/2019 10:00
Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở (Chỉnh trang đô thị) khu vực tổ 4, khu 3, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái 15/09/2019 09:15
Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở (chỉnh trang đô thị) Quỹ đất giáp mặt đường Âu Cơ - Mở rộng khu số 1 về phía đường Trần Phú Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái 15/09/2019 10:15
Xem thêm
TÊN DỰ ÁN NHÀ THẦU TRÚNG THẦU THỜI ĐIỂM ĐĂNG TẢI
Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở đô thị KOSY Hà Nam (đã qua sơ tuyển) Ban quản lý phát triển khu đô thị mới tỉnh Hà Nam 16/08/2019 07:28
Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam xã Tân Hương, huyện Ninh Giang. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN XÂY DỰNG 30/10 10/08/2019 15:04
Cung cấp dịch vụ lấy mẫu và thử nghiệm mẫu phục vụ công tác Quan trắc nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019 Trung tâm Quan trắc Môi trường và Tài nguyên tỉnh Tiền Giang 08/08/2019 14:36
Đầu tư xây dựng khu dân cư, đô thị Tân Phú Hưng mở rộng, thành phố Hải Dương Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương 06/08/2019 15:03
Đường Trương Định và khu dân cư hai bên đường giai đoạn 3 Phòng Tài chính Kế hoạch thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang 02/08/2019 14:31
Xem thêm
TÊN DỰ ÁN NHÀ ĐẦU TƯ NGÀY ĐĂNG TẢI
Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn theo hình thức Hợp đồng BOT Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt trời 11/10/2018
Sửa chữa, nâng cấp cửa khẩu Ka Long, thành phố Móng Cái Liên danh Hợp tác xã dịch vụ bốc xếp vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu 03/10/2018
Đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) Liên danh Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Long Vân - Công ty cổ phần Mặt Trời Vân Đồn - Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông Công Thành 27/09/2018
Xây dựng Trung tâm huấn luyện chiến sỹ mới thuộc Quân chủng PK-KQ Tổng Công ty xây dựng công trình hàng không ACC 07/09/2018
Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Thái Miếu Nhà Hậu Lê tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa theo hình thức đối tác công tư (Hợp đồng BT) Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung và Công ty cổ phần xây dựng phát triển Hòa Bình 06/09/2018
Xem thêm
TÊN DỰ ÁN NHÀ THẦU TRÚNG THẦU THỜI ĐIỂM ĐĂNG TẢI
khu đô thị thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân (giai đoạn 1) Liên danh công ty cổ phần đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Thanh Hóa- Công ty cổ phần Sông Mã 16/08/2019 14:05
Khu đô thị thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân - Giai đoạn 2 Công ty cổ phần bất động sản HANO-VID 16/08/2019 13:48
Mua sắm máy Photocopy 14/08/2019 14:01
Mua sắm máy Photocopy Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại Phúc Thành 14/08/2019 14:00
Mua sắm máy Photocopy Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại Phúc Thành 14/08/2019 13:50
Xem thêm
TÊN DỰ ÁN BÊN MỜI THẦU THỜI ĐIỂM ĐĂNG TẢI
Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở Tân Hà giai đoạn 1 tại xã Tiên Tân và xã Tiên Hiệp, thành phố Phủ Lý. Ban quản lý phát triển khu đô thị mới tỉnh Hà Nam 21/06/2019 10:19
Điểm dân cư nông thôn sinh thái Điềm Thụy (giai đoạn 1), huyện Phú Bình Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình 20/06/2019 15:04
Điểm dân cư nông thôn Đông Tây 2 Ban quản lý các Dự án Đầu tư và Xây dựng thị xã Phổ Yên 17/06/2019 09:15
Khu đô thị tổ 10A, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên 12/06/2019 10:50
Đầu tư xây dựng Trạm dừng nghỉ trên QL.1 phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh Phòng Quản lý đô thị thành phố Bắc Ninh 31/05/2019 15:13
Xem thêm

BMT VÀ NT CẦN BIẾT


HÔM NAY
Đăng tải KHLCNT 109
Đăng tải TBMT 91
Đóng/mở thầu 76
Phát hành HSMT 79
NGÀY MAI
Đóng / mở thầu 26
Phát hành HSMT 6

THỐNG KÊ


Khách online: 0

Lượt truy cập: 0