TÊN GÓI THẦU BÊN MỜI THẦU THỜI ĐIỂM ĐÓNG THẦU
Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường đoạn Quốc lộ II đi khu 6 thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh Ủy ban nhân dân thị trấn Phong Châu 04/01/2019 08:30
Mua sắm TTB PCC Ủy ban nhân dân phường Cống Vị 26/12/2018 12:30
In ấn chỉ Quản lý thị trường (đợt 5) phục vụ công tác năm 2018 Chi cục quản lý thị trường Hà Nội 26/12/2018 14:00
Xây lắp và chi phí hạng mục chung NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI II 04/01/2019 14:00
Gói thầu số 1: Bảo hiểm vật chất xe cơ giới và máy móc thiết bị (máy xúc, máy gạt, cần cẩu, tầu sông, đầu máy TY và tuyến đường sắt đi mỏ) Công ty Tuyển than Hòn Gai -Vinacomin 03/01/2019 08:30
Xem thêm
TÊN GÓI THẦU BÊN MỜI THẦU THỜI ĐIỂM MỞ SƠ TUYỂN
Xây dựng tài liệu tập huấn, hướng dẫn về NAMA và NAMA tạo tín chỉ, quy trình MRV cho NAMA, NAMA tạo tín chỉ, định giá các-bon, công cụ thị trường và kinh doanh tín chỉ các-bon. Ban quản lý dự án Chuẩn bị sẵn sàng cho xây dựng thị trường các-bon tại Việt Nam 19/12/2018 10:58
Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phát hành, phổ biến các chính sách công nghệ về NAMA, thị trường cac-bon và các kết quả chính khác của dự án nhằm tăng cường sự tham gia của các bên liên quan Ban quản lý dự án Chuẩn bị sẵn sàng cho xây dựng thị trường các-bon tại Việt Nam 19/12/2018 10:38
Gói thầu QTW - 05: Tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM QUẢNG TRỊ 18/12/2018 10:32
CQS-A11 Ban Quản lý dự án Hợp phần A - Dự án chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam 17/12/2018 15:22
Gói thầu số 4: Tư vấn lập kế hoạch sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp (EPP) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên 14/12/2018 17:20
Xem thêm
TÊN GÓI THẦU BÊN MỜI THẦU THỜI ĐIỂM ĐĂNG TẢI
Thiết kế, thi công trụ cờ phục vụ tuyên truyền cổ động trên tuyến đường Ngô Gia Tự Quận 10 Văn phòng HĐND và UBND Quận 10 19/12/2018 12:33
In ấn và phát hành tài liệu phổ biến, hướng dẫn kiến thức về biến đổi khí hậu Văn phòng Cục Biến đổi khí hậu 19/12/2018 12:32
Thẩm tra thiết kế và dự toán Công ty Cổ phần Hòa Phú 19/12/2018 12:00
Gói thầu số 06: Bảo hiểm công trình Ban quản lý rừng phòng hộ Krôngpha 19/12/2018 11:55
Gói thầu số 05: Giám sát thi công Ban quản lý rừng phòng hộ Krôngpha 19/12/2018 11:52
Xem thêm
TÊN GÓI THẦU BÊN MỜI THẦU THỜI ĐIỂM ĐĂNG TẢI
Cung cấp, lắp đặt thiết bị văn phòng và Bảng nhận diện khu vực một cửa Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang 18/12/2018 18:23
Gói thầu 32TC.SCL2019: Thi công xử lý sạt lở vị trí móng cột VT139 Đường dây 500kV Sơn La - Hiệp Hòa CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1 18/12/2018 15:15
Thi công xây dựng và thiết bị Công ty TNHH XD TVXD Tân lộc Phát 18/12/2018 11:22
Gói thầu số 05: Thi công xây dựng (bao gồm cả hạng mục chung) Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn 18/12/2018 08:22
Gói thầu số 04: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (bao gồm cả hạng mục chung) Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn 18/12/2018 08:09
Xem thêm
TÊN GÓI THẦU BÊN MỜI THẦU THỜI ĐIỂM ĐĂNG TẢI
Đại tu thiết bị nhà máy thủy điện Ngòi Hút1 Công ty cổ phần năng lượng Sông Hồng 19/12/2018 10:39
Mua sắm bổ sung thiết bị tiền kỳ phục vụ phát sóng Kênh Truyền hình CAND năm 2018 Cục truyền thông Công An Nhân Dân 19/12/2018 10:33
Cung cấp thiết bị trường quay phục vụ ghi hình trực tiếp Kênh Truyền hình CAND năm 2018 Cục truyền thông Công An Nhân Dân 19/12/2018 10:23
Gói thầu số 11: Trang thiết bị phòng thí nghiệm lưu động Bộ tư lệnh cảnh vệ 19/12/2018 10:01
Cung cấp các thiết bị tiền kỳ phục vụ phát sóng Kênh Truyền hình CAND năm 2018 Cục truyền thông Công An Nhân Dân 19/12/2018 09:56
Xem thêm
TÊN GÓI THẦU BÊN MỜI THẦU THỜI ĐIỂM MỞ SƠ TUYỂN
CQS-A11 Ban Quản lý dự án Hợp phần A - Dự án chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam 17/12/2018 15:22
CS11 - Dịch vụ tư vấn Quản lý hợp đồng Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV - Ban Quản lý Dự án vốn ADB 12/12/2018 16:03
Gói thầu số 2 (C1-BT-TDA2-CS2) Tư vấn lập các báo cáo chính sách an toàn môi trường và xã hội Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bình Thuận 07/12/2018 09:46
Gói thầu số 01: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi và an toàn đập - tiểu dự án 03 (C1-HB-GD3-CS1) null 05/12/2018 11:33
Gói thầu số 1 (C1-BT-TDA2-CS1) Tư vấn lập báo cáo NCKT và báo cáo an toàn đập Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bình Thuận 30/11/2018 11:18
Xem thêm
TÊN DỰ ÁN ĐƠN VỊ CBDM DỰ ÁN THỜI ĐIỂM ĐĂNG TẢI
Dự án đầu tư xây dựng công trình thương mại dịch vụ và khách sạn Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh 14/12/2018 16:11
Dự án đầu tư xây dựng Khu thương mại dịch vụ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh 14/12/2018 16:11
Dự án đầu tư xây dựng Rạp chiếu phim Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh 14/12/2018 16:10
Đầu tư thay thế hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố Bạc Liêu theo hình thức đối tác công tư Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Bạc Liêu 14/12/2018 13:49
Khu đô thị mới Tân Lập, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai 12/12/2018 15:51
Xem thêm
TÊN GÓI THẦU BÊN MỜI THẦU THỜI ĐIỂM ĐÓNG THẦU
Đầu tư xây dựng chợ truyền thống mới tại phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Hạ Long 25/02/2019 08:00
Đầu tư xây dựng khu dịch vụ và thương mại tổng hợp tại xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 21/02/2019 09:00
Đầu tư xây dựng khu thương mại dịch vụ tại xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 21/02/2019 08:00
Nhà máy xử lý, tái chế chất thải rắn thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Sở xây dựng tỉnh Lạng Sơn 16/02/2019 09:00
Bến thủy neo đậu, xếp dỡ hàng hóa (trừ than) Phòng Quản lý đô thị thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 18/02/2019 08:00
Xem thêm
TÊN DỰ ÁN NHÀ THẦU TRÚNG THẦU THỜI ĐIỂM ĐĂNG TẢI
Đầu tư xây dựng khu dịch vụ và thương mại tổng hợp tại xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 17/12/2018 11:40
Đầu tư xây dựng khu thương mại dịch vụ tại xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 17/12/2018 09:11
Thay thế đèn chiếu sáng công cộng hiện hữu bằng hệ thống đèn LED trên địa bàn thành phố Long Xuyên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên 13/12/2018 15:50
Nhà máy xử lý, tái chế chất thải rắn, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Sở xây dựng tỉnh Lạng Sơn 13/12/2018 14:08
Bãi đỗ xe, xưởng dịch vụ bảo dưỡng xe tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Hạ Long 13/12/2018 11:21
Xem thêm
TÊN DỰ ÁN NHÀ ĐẦU TƯ NGÀY ĐĂNG TẢI
Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn theo hình thức Hợp đồng BOT Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt trời 11/10/2018
Sửa chữa, nâng cấp cửa khẩu Ka Long, thành phố Móng Cái Liên danh Hợp tác xã dịch vụ bốc xếp vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu 03/10/2018
Đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) Liên danh Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Long Vân - Công ty cổ phần Mặt Trời Vân Đồn - Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông Công Thành 27/09/2018
Xây dựng Trung tâm huấn luyện chiến sỹ mới thuộc Quân chủng PK-KQ Tổng Công ty xây dựng công trình hàng không ACC 07/09/2018
Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Thái Miếu Nhà Hậu Lê tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa theo hình thức đối tác công tư (Hợp đồng BT) Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung và Công ty cổ phần xây dựng phát triển Hòa Bình 06/09/2018
Xem thêm
TÊN DỰ ÁN NHÀ THẦU TRÚNG THẦU THỜI ĐIỂM ĐĂNG TẢI
Cầu Vĩnh Lộc Liên danh Hải Đến - Dương Khang BOT 18/12/2018 17:07
Dự án Nâng cao năng lực quan trắc môi trưòng tự động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế 18/12/2018 16:52
Dự án đầu tư xây dựng Khu biệt thự sông Uông, thành phố Uông Bí Liên danh Công ty cổ phần Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân - Công ty cổ phần đầu tư phát triển bất động sản TNR Holdings Việt Nam 18/12/2018 08:14
Mua sắm máy phát điện PGD Krông Năng Công ty TNHH kỹ thuật Minh Phú 14/12/2018 12:52
Nhà máy xử lý, tái chế chất thải rắn, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Công ty TNHH MTV Công nghệ Tài nguyên môi trường Gia Linh và Công ty TNHH Môi trường Bắc Kạn. 13/12/2018 13:48
Xem thêm

BMT VÀ NT CẦN BIẾT


HÔM NAY
Đăng tải KHLCNT 245
Đăng tải TBMT 123
Đóng/mở thầu 306
Phát hành HSMT 315
NGÀY MAI
Đóng / mở thầu 479
Phát hành HSMT 249

THỐNG KÊ


Khách online: 0

Lượt truy cập: 0