TÊN GÓI THẦU BÊN MỜI THẦU THỜI ĐIỂM ĐÓNG THẦU
Gói số 2: Toàn bộ phần xây dựng (Bao gồm cả chi phí hạng mục chung) Công ty TNHH tư vấn xây dựng Kiều Anh 02/11/2019 08:00
Xây lắp CÔNG TY ĐIỆN LỰC NAM ĐỊNH 28/10/2019 09:00
Xây lắp CÔNG TY ĐIỆN LỰC NAM ĐỊNH 28/10/2019 09:00
Xây lắp CÔNG TY ĐIỆN LỰC NAM ĐỊNH 28/10/2019 09:00
Gói thầu: Mua sắm tài sản, thiết bị phục vụ công tác dạy và học của trường THCS Phúc Xá Trường THCS Phúc Xá 24/10/2019 22:00
Xem thêm
TÊN GÓI THẦU BÊN MỜI THẦU THỜI ĐIỂM MỞ SƠ TUYỂN
BP-Cs-04A: Tư vấn kiểm toán độc lập (giai đoạn 1) BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH PHƯỚC 17/10/2019 10:37
Gói thầu số 02 (C1-LAMDONG-CS2): Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC – dự toán và kế hoạch ứng phó khẩn cấp Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng 17/10/2019 10:02
Chuyên gia tư vấn lựa chọn và phân phát các bộ đồ nghề Ban Quản lý dự án Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam giai đoạn II 15/10/2019 17:55
Chuyên gia tư vấn đào tạo giảng viên nguồn Ban Quản lý dự án Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam giai đoạn II 15/10/2019 17:47
Chuyên gia tư vấn xây dựng tài liệu giảng dạy về môi chất lạnh có tính cháy, nổ sử dụng trong lĩnh vực làm lạnh và điều hòa không khí Ban Quản lý dự án Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam giai đoạn II 14/10/2019 17:51
Xem thêm
TÊN GÓI THẦU BÊN MỜI THẦU THỜI ĐIỂM ĐĂNG TẢI
Mua sơn xanh quân sự Alkyd Cu-18 Cục Quân khí/TCKT 10/10/2019 08:10
Mua sữa phục vụ đơn vị Kho KV4/Cục Quân khí/TCKT 08/10/2019 07:56
Mua sắm máy đo nội trở ắc quy Viễn thông Thanh Hóa 07/10/2019 14:12
Thi công xây dựng Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc Gia 07/10/2019 09:08
Thi công xây lắp công trình Ủy ban nhân dân xã Bằng Cốc 03/10/2019 17:38
Xem thêm
TÊN GÓI THẦU BÊN MỜI THẦU THỜI ĐIỂM ĐĂNG TẢI
Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát Ban quản lý Phố cổ Hà Nội 17/10/2019 22:22
Gói thầu số 04: Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Ban quản lý Phố cổ Hà Nội 17/10/2019 22:18
Gói thầu số 03: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu Ban quản lý Phố cổ Hà Nội 17/10/2019 22:16
Mua sắm vật tư y tế - hóa chất quý III - 2019 BỆNH VIỆN ĐA KHOA BƯU ĐIỆN 17/10/2019 19:07
THẨM TRA THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ DỰ TOÁN THI CÔNG NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TP.HCM 17/10/2019 18:59
Xem thêm
TÊN GÓI THẦU BÊN MỜI THẦU THỜI ĐIỂM ĐĂNG TẢI
Cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập cho năm 2016 - 2018 của dự án CDC GHS Viện Pasteur Tp.Hồ Chí Minh 17/10/2019 11:01
Cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016 - 2018 của dự án PEPFAR Viện Pasteur Tp.Hồ Chí Minh 17/10/2019 11:00
Cung cấp nhân lực hỗ trợ thực hiện dự án ICSS giàn BK21 (CD-079/19-DA) Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro 17/10/2019 10:43
Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị phục vụ huán luyện giáo dục đào tạo Trường Quân sự, Quân đoàn 3 17/10/2019 10:05
Mua thiết bị hiện đại hoá trang bị khí tài Nhà máy X52 - Cục Kỹ thuật Hải Quân 17/10/2019 09:28
Xem thêm
TÊN GÓI THẦU BÊN MỜI THẦU THỜI ĐIỂM MỞ SƠ TUYỂN
Gói 9: Mua mới hóa chất Công ty cổ phần tư vấn xây dựng trường học 03/10/2019 15:00
Gói 6: Ti vi kết nối máy tính ( 1 ti vi+ 1 máy tính bàn)- THCS Công ty cổ phần tư vấn xây dựng trường học 03/10/2019 15:00
Gói 2: Ti vi kết nối máy tính Công ty cổ phần tư vấn xây dựng trường học 03/10/2019 15:00
Gói số 11: Xây dựng các khuyến nghị về quy trình thủ tục hợp lý để huy động và triển khai các nguồn lực hỗ trợ khẩn cấp cho phục hồi và tái thiết sau thiên tai Vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu quả bằng hệ thống thông tin quản lý thiên tai toàn diện 16/09/2019 15:27
Gói thầu số 06: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (bao gồm cả hạng mục chung) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Nam 27/09/2019 15:15
Xem thêm
TÊN DỰ ÁN ĐƠN VỊ CBDM DỰ ÁN THỜI ĐIỂM ĐĂNG TẢI
Dự án đầu tư xây dựng khu thương mại dịch vụ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh 11/10/2019 08:26
Dự án đầu tư xây dựng khu thương mại dịch vụ và văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh 11/10/2019 08:26
Dự án đầu tư xây dựng HTKT Khu thương mại và khu nhà ở đô thị xã Duy Minh và xã Duy Hải (Giai đoạn 1) Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam 11/10/2019 07:59
Đầu tư xây dựng Xưởng Cơ khí Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam 11/10/2019 07:59
Dự án đầu tư xây dựng Khu thương mại dịch vụ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh 08/10/2019 08:01
Xem thêm
TÊN GÓI THẦU BÊN MỜI THẦU THỜI ĐIỂM ĐÓNG THẦU
Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở công nhân và chuyên gia khu công nghiệp Đông Mai, thị xã Quảng Yên Ban quản lý dự án công trình thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh 24/12/2019 09:00
Dự án đầu tư xây dựng khu thương mại dịch vụ tổng hợp Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tiên Du 25/12/2019 13:30
Chỉnh trang đô thị khu vực Hồ Lam Hạ 1 Phòng Tài chính Kế hoạch, Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 05/12/2019 09:00
Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Sở Giao thông vận tải Hải Phòng 03/12/2019 08:30
Phương án: "Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa và quản lý, kinh doanh khai thác chợ Vân, Thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội Ủy ban nhân dân thị trấn Yên Viên 01/12/2019 09:00
Xem thêm
TÊN DỰ ÁN NHÀ THẦU TRÚNG THẦU THỜI ĐIỂM ĐĂNG TẢI
Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở đô thị tại xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng (đã qua sơ tuyển) Ban quản lý phát triển khu đô thị mới tỉnh Hà Nam 17/10/2019 13:56
Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng Sở Xây dựng Hải Phòng 17/10/2019 08:44
Khu đô thị Z131 Ban quản lý các Dự án Đầu tư và Xây dựng thị xã Phổ Yên 16/10/2019 09:55
Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.741 đoạn Bàu Trư - Đồng Xoài (giai đoạn 2). Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước 15/10/2019 17:15
Khu Đô thị Bảo Ninh 3 Sở Xây dựng Quảng Bình 15/10/2019 16:01
Xem thêm
TÊN DỰ ÁN NHÀ ĐẦU TƯ NGÀY ĐĂNG TẢI
Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn theo hình thức Hợp đồng BOT Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt trời 11/10/2018
Sửa chữa, nâng cấp cửa khẩu Ka Long, thành phố Móng Cái Liên danh Hợp tác xã dịch vụ bốc xếp vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu 03/10/2018
Đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) Liên danh Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Long Vân - Công ty cổ phần Mặt Trời Vân Đồn - Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông Công Thành 27/09/2018
Xây dựng Trung tâm huấn luyện chiến sỹ mới thuộc Quân chủng PK-KQ Tổng Công ty xây dựng công trình hàng không ACC 07/09/2018
Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Thái Miếu Nhà Hậu Lê tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa theo hình thức đối tác công tư (Hợp đồng BT) Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung và Công ty cổ phần xây dựng phát triển Hòa Bình 06/09/2018
Xem thêm
TÊN DỰ ÁN NHÀ THẦU TRÚNG THẦU THỜI ĐIỂM ĐĂNG TẢI
Mua sắm máy Điều hòa nhiệt độ tủ Công ty TNHH MTV Thương mại và Công nghệ Hải Long 16/10/2019 10:31
Xây lắp công trình cải tạo sửa chữa nhà làm việc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Yên Thủy CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KINH DOANH TỔNG HỢP HÒA BÌNH 15/10/2019 08:42
Lắp đặt đèn tín hiệu trên địa bàn phường Phú Mỹ và phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ Công ty TNHH Xây Dựng DV TM Thiên Phúc Châu 14/10/2019 13:54
Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở Lam Hạ Center Point tại phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý(đã sơ tuyển) Tổng Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (Dic Corp) 07/10/2019 14:18
Đầu tư xây dựng khu trung nhà ở phía Tây tuyến đường 68m đoạn từ Km0+500 đến Km1+200 thuộc địa bàn huyện Duy tiên (đã qua sơ tuyển) Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Đông 07/10/2019 14:10
Xem thêm
TÊN DỰ ÁN BÊN MỜI THẦU THỜI ĐIỂM ĐĂNG TẢI
Nâng cấp mở rộng đường ĐT.741 đoạn Bàu Trư - Đồng Xoài (Giai đoạn 2) Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước 04/09/2019 16:57
Khu đô thị số 1, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên Ban quản lý thực hiện dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bờ sông Cầu tỉnh Thái Nguyên 13/08/2019 10:33
Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng Sở Xây dựng Hải Phòng 02/08/2019 15:08
Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở đô thị tại xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng Ban quản lý phát triển khu đô thị mới tỉnh Hà Nam 29/07/2019 10:43
Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Nam Khoa 19/07/2019 09:47
Xem thêm

BMT VÀ NT CẦN BIẾT


HÔM NAY
Đăng tải KHLCNT 669
Đăng tải TBMT 416
Đóng/mở thầu 377
Phát hành HSMT 464
NGÀY MAI
Đóng / mở thầu 577
Phát hành HSMT 424

THỐNG KÊ


Khách online: 0

Lượt truy cập: 0