Đề cương tài liệu ôn thi

 Tên kỳ thi
 Ngày đăng tải Tìm kiếm ngày ~ Tìm kiếm ngày
Số lượng

[Số kết quả tìm kiếm : 2 kết quả]
STT Tên kỳ thi Tài liệu đính kèm Cơ quan ban hành Thời gian dự kiến thi Lượt tải
1 Tài liệu tham khảo và một số lưu ý khi làm bài tự luận MỘT SỐ LƯU Ý KHI LÀM BÀI THI TỰ LUẬN.docx Cục quản lý đấu thầu - Bộ kế hoạch đầu tư Từ 01/01/2018 đến 31/12/2018 2524
Câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận.rar 2580
2 Kỳ thi 1: Tại Hà Nội danh sách tài liệu ôn thi.docx Cục quản lý đấu thầu - Bộ kế hoạch đầu tư 05-06/8/2017 2517