Quy chế thi

Ngày đăng tải Tìm kiếm ngày ~ Tìm kiếm ngày
Số lượng

[Số kết quả tìm kiếm : 1 kết quả]
STT Tiêu đề Tài liệu đính kèm Số văn bản Cơ quan ban hành Ngày đăng tải Lượt tải
1 Quy chế thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu Quy chế thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu 2020pdf 1664/QĐ-BKHĐT ngày 06 tháng 10 năm 2020 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 12/10/2020 2329