Văn bản pháp quy  - Văn bản khác

Tổng số 15 [ Trang 1 / 2 ]
STT Tiêu đề Số văn bản Cơ quan ban hành Tình trạng hiệu lực Số lần xem
1 Công bố ngưỡng giá gói thầu tính theo đồng Việt Nam đối với các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh và Bắc Ai len 16/QĐ-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực 27935
2 Chỉ thị 03/CT-BKHĐT về chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu 03/CT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực 29134
3 Chỉ thị 47/CT-TTg về chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước 47/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ Đang có hiệu lực 28572
4 Quyết định về một số gói thầu, nội dung mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên áp dụng LCNT đặc biệt theo Điều 26 Luật đấu thầu 17/2019/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Còn hiệu lực 28490
5 Ban hành quy chế mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 830/QĐ-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực 28736
6 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc mua sắm tài sản theo phương thức tập trung 08/2016/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Còn hiệu lực 31040
7 Chỉ thị 1315/CT-TTg ngày 03/8/2011 về việc chấn chỉnh hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu 1315/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ Còn hiệu lực 31063
8 Chỉ thị về chấn chỉnh công tác quản lý đối với các gói thầu EPC 734/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ Còn hiệu lực 30693
9 Văn bản số 234/BKH-QLĐT về việc đính chính Thông tư 01/2011/TT-BKH 234/BKH-QLĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực 31755
10 Công văn: Văn bản Số 1235/BKH-QLĐT Hướng dẫn lập danh mục dự án cần chỉ định thầu 1235/BKH-QLĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hết hiệu lực 30950
[1][2] Trang cuối