Văn bản pháp quy - Luật, pháp lệnh

Tổng số 3 [ Trang 1 / 1 ]
STT Tiêu đề Số văn bản Cơ quan ban hành Tình trạng hiệu lực Số lần xem
1 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 64/2020/QH14 Quốc hội Còn hiệu lực 30990
2 Luật Đấu thầu 2013 43/2013/QH13 Quốc hội Còn hiệu lực 29969
3 Luật Đấu thầu 2005 61/2005/QH11 Quốc hội Hết hiệu lực 38647