Văn bản pháp quy - Thông tư

Tổng số 38 [ Trang 1 / 4 ]
STT Tiêu đề Số văn bản Cơ quan ban hành Tình trạng hiệu lực Số lần xem
1 Thông tư quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP, EVFTA, UKVFTA 15/2022/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hiệu lực từ 25/8/2022 16762
2 Thông tư quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP, EVFTA, UKVFTA 12/2022/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hiệu lực từ 25/8/2022 16744
3 Thông tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 08/2022/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư HIệu lực từ 01/8/2022 28689
4 Thông tư quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu 06/2021/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hiệu lực từ 01/03/2022 28669
5 Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. 09/2020/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực 28099
6 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia 05/2020/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực 30598
7 Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả 11/2019/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực 30281
8 Thông tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu. 04/2019/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực 29383
9 Thông tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 05/2018/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực 30884
10 Thông tư Quy định chi tiết về cung cấp thông tin đấu thầu, báo cáo tình hình hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 06/2017/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực 30312
[1][2][3][4] Trang cuối