Văn bản pháp quy - Nước ngoài

Tổng số 3 [ Trang 1 / 1 ]
STT Tiêu đề Số văn bản Cơ quan ban hành Tình trạng hiệu lực Số lần xem
1 Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập HSMT mua sắm hàng hóa (bản dịch tham khảo) 05/2015/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đang có hiệu lực 33556
2 Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập HSMT xây lắp (bản dịch tham khảo) 03/2015/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đang hiệu lực 32306
3 Ban hành Mẫu Hồ sơ Mời thầu Hài hòa cho gói thầu Xây lắp và Mua sắm Hàng hóa đấu thầu theo hình thức đấu thầu cạnh tranh trong nước cho các dự án ADB&WB tài trợ 0 ADB&WB Đã có hiệu lực 35129