Xem chi tiết thông tin văn bản pháp quy

Tiêu đề Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản
Số văn bản 38/2009/QH12
Cơ quan ban hành Quốc hội Người ký Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành 19/06/2009 Ngày hiệu lực 01/08/2009
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực, trừ Điều 2
File đính kèm Luat 38.doc Download