Xem chi tiết thông tin văn bản pháp quy

Tiêu đề Thông tư 03/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp
Số văn bản 03/2010/TT-BKH
Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký Võ Hồng Phúc
Ngày ban hành 27/01/2010 Ngày hiệu lực 15/03/2010
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
File đính kèm Thong tuMauHSMSTXL03.doc Download