Xem chi tiết thông tin văn bản pháp quy

Tiêu đề Nghị định số 24/2011/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định 108/2009/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh -Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao
Số văn bản 24/2011/NĐ-CP
Cơ quan ban hành Chính phủ Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 05/04/2011 Ngày hiệu lực 20/05/2011
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực
File đính kèm Nghi dinh 24.2011. ND CP.PDF Download