TIN Đấu thầu


Gói thầu bị khiếu nại ở UBND tỉnh Thái Nguyên: COFEC trúng thầu

14/01/2019 10:14

BĐT - Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên Chủ đầu tư vừa thông báo đã lựa chọn được nhà thầu thực hiện Gói thầu NĐN-11 Thí nghiệm nén tĩnh và siêu âm cọc thuộc Dự án Nhà đa chức năng của UBND tỉnh Thái Nguyên.

COFEC liên danh trúng Gói thầu NĐN-11 Thí nghiệm nén tĩnh và siêu âm cọc thuộc Dự án Nhà đa chức năng của UBND tỉnh Thái Nguyên

Đây là gói thầu dính nghi vấn thiếu minh bạch trong quá trình lựa chọn nhà thầu đã được Báo Đấu thầu phản ánh.

Thông báo cho biết, Công ty CP Liên doanh tư vấn và xây dựng COFEC được lựa chọn với giá trúng thầu 780 triệu đồng. Như vậy, so với giá gói thầu công bố (850 triệu đồng), qua đấu thầu đã giảm 70 triệu đồng, tương đương với tỷ lệ giảm giá hơn 8%.

Nhà thầu trúng thầu cũng là nhà thầu đã được dự báo trúng thầu theo Thông báo Kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật (HSĐXKT) do Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên gửi các nhà thầu tham dự ngày 19/11/2018. Theo thông báo này, Công ty CP Liên doanh tư vấn và xây dựng COFEC là nhà thầu có điểm kỹ thuật xếp thứ nhất, với 94 điểm; Công ty CP Tư vấn khảo sát thiết kế xây dựng Hà Nội đạt 86 điểm, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng hạ tầng đô thị Việt Nam đạt 54 điểm và Viện Địa kỹ thuật không được đánh giá điểm kỹ thuật do HSĐXKT không hợp lệ.

Trước đó, khi Gói thầu số NĐN-11 đang trong quá trình đánh giá HSDT, Công ty CP Tư vấn khảo sát thiết kế xây dựng Hà Nội đã kiến nghị Chủ đầu tư tạm dừng phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu do nghi vấn Bên mời thầu không minh bạch về thời gian gửi thông báo kết quả đánh giá HSĐXKT so với quy định của pháp luật. Cụ thể, thời gian ra thông báo kết quả đánh giá HSĐXKT là ngày 19/11/2018; thời gian mở hồ sơ đề xuất tài chính là lúc 14 giờ ngày 21/11/2018. Tuy nhiên, thời gian Bên mời thầu gửi thông báo cho Nhà thầu theo đường bưu điện là ngày 22/11/2018 (tức là sau 01 ngày) và tới tận ngày 26/11/2018 Nhà thầu mới nhận được thông báo. Chuyên gia về đấu thầu khẳng định, việc chậm trễ này là lỗi thuộc về Bên mời thầu. Tại Văn bản số 386/VP-QHXD ngày 5/12/2018 phúc đáp kiến nghị của Nhà thầu, Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên cam kết trả lời kiến nghị của Nhà thầu trước ngày 13/12/2018, đồng thời khẳng định “xử lý kiến nghị trong đấu thầu công tâm, khách quan, minh bạch, đảm bảo cạnh tranh và đúng quy quy định với tinh thần cầu thị cao”.

Nhà thầu kiến nghị cho biết, dù đã nhận văn bản phúc đáp của Chủ đầu tư nhưng nội dung đưa ra cũng chỉ là “cho có”, bởi tại Văn bản số 391/VP-QHXD về việc giải quyết kiến nghị trong đấu thầu, trả lời về việc gửi thông báo kết quả đánh giá HSĐXKT, Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên khẳng định: “Bên mời thầu gửi thông báo đúng với quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và HSMT được duyệt”.

Về nhà thầu trúng thầu, Công ty CP Liên doanh tư vấn và xây dựng COFEC có địa chỉ tại TP. Hà Nội. Trong vai trò là nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh, thời gian qua, Công ty trúng rất nhiều gói thầu.

Việt Anh

(Trích nguồn: Báo Đấu thầu)

TIN TỨC LIÊN QUAN