TIN Đấu thầu


Vv đăng tải thông tin dự án ưu tiên thu hút đầu tư: Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa 1.000 giường, tỉnh Thái Bình

22/01/2019 14:22

Thái Bình đang thu hút đầu tư vào lĩnh vực Y tế chất lượng cao, trong đó Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa 1.000 giường.

CV gui Bo KHDT.PDF

Mục tiêu đầu tư:

Đầu tư xây dựng cơ sở mới Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình; phục vụ khám chữa bệnh, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân tỉnh Thái Bình và các khu vực lân cận trong vùng. Công trình yêu cầu được thiết kế đúng quy trình quy phạm hiện hành, phù hợp với quy hoạch chung của thành phố Thái Bình, có kiến trúc đẹp, hiện đại vừa đáp ứng ngay nhu cầu sử dụng trước mắt vừa có thể phát triển đầu tư chiều sâu trong tương lai.

(Mô tả chi tiết trong file đính kèm)

TIN TỨC LIÊN QUAN