TIN Đấu thầu


Năm 2018: Lạng Sơn đạt tỷ lệ tiết kiệm 2,1 qua đấu thầu

10/05/2019 14:01

BĐT - Theo báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn, thông qua công tác lựa chọn nhà thầu, năm 2018 toàn Tỉnh đã tiết kiệm được 55.080 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 2,1 so với tổng giá gói thầu.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, năm 2018, toàn tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 1.801 gói thầu thuộc các dự án sử dụng vốn nhà nước theo quy định. Tổng giá gói thầu được duyệt là 2.369.692 triệu đồng; tổng giá trúng thầu là 2.330.149 triệu đồng; tiết kiệm được 39.544 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 1,67%.

Bên cạnh đó, Tỉnh có 518 gói thầu sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên với tổng giá trị các gói thầu là 231.167 triệu đồng; tổng giá trúng thầu là 216.086 triệu đồng, tiết kiệm được 15.081 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 6,5%.

Ngoài ra, năm 2018, tỉnh Lạng Sơn có 70 gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu, với tổng giá gói thầu là 47.532 triệu đồng. Tổng giá trúng thầu là 47.076 triệu đồng, tiết kiệm được 456 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,96%.

 

Khánh Ngọc

(Trích nguồn: Báo Đấu thầu)

TIN TỨC LIÊN QUAN