TIN Đấu thầu điện tử


Đồng Nai đốc thúc đấu thầu qua mạng

10/05/2019 14:01

BĐT - Liên tục trong những ngày qua, UBND tỉnh Đồng Nai cũng như Sở Kế hoạch và Đầu tư KHĐT tỉnh này đã ban hành nhiều văn bản đốc thúc triển khai việc lựa chọn nhà thầu qua mạng. Những động thái này xuất phát từ thực trạng áp dụng đấu thầu qua mạng ở Đồng Nai tiến triển chậm.

Nhiều lý do không có sức thuyết phục đã được đưa ra để trì hoãn áp dụng đấu thầu qua mạng. Ảnh: Nhã Chi

UBND tỉnh Đồng Nai đã có hai văn bản về việc tăng cường thực hiện kết luận kiểm tra của Bộ KH&ĐT về công tác hướng dẫn, tổ chức thực hiện pháp luật về đấu thầu và công tác đấu thầu. Trong đó, có các nội dung quan trọng như: Yêu cầu các  chủ đầu tư trong năm 2019 thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng với số lượng gói thầu đạt tỷ lệ cao hơn năm 2018 (tối thiểu 40% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 30% số lượng các gói thầu đấu thầu rộng rãi) và đạt được lộ trình đấu thầu qua mạng đến năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Sở KH&ĐT Đồng Nai lưu ý: Để tránh tình trạng đấu thầu qua mạng trong năm 2019 không đảm bảo lộ trình theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị các sở, ban ngành thuộc Tỉnh, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các chủ đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước khẩn trương thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng theo chỉ đạo của UBND Tỉnh. Nghiêm túc thực hiện công tác tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu hàng năm, trong báo cáo nêu rõ tình hình thực hiện lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng. Các đơn vị không nghiêm túc thực hiện báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu hàng năm sẽ phải chịu trách nhiệm trước UBND Tỉnh.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, các đơn vị chưa thực hiện đấu thầu qua mạng, đã đấu thầu qua mạng nhưng chưa đạt tỷ lệ theo lộ trình của Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC thì ngay trong năm 2019 phải nghiêm túc thực hiện. Trường hợp cố tình không thực hiện khi lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) thì giao cho các cơ quan thẩm định KHLCNT căn cứ chỉ đạo của UBND Tỉnh để chủ động đề xuất cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo theo quy định.

Văn Huyền

(Trích nguồn: Báo Đấu thầu)

TIN TỨC LIÊN QUAN