Thông báo từ Bộ


Tăng dung lượng file đính kèm trong đấu thầu điện tử gói thầu tư vấn lên 300 MB

20/06/2019 10:10

Theo thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, số lượng gói thầu tư vấn được thực hiện qua mạng từ ngày 1/1/2019 đến ngày 18/6/2019 là 1.516 gói thầu. Việc tăng dung lượng file đính kèm lên mức 300 MB sẽ giúp bên mời thầu có thể thực hiện đấu thầu qua mạng nhiều gói thầu tư vấn đòi hỏi nhiều bản chụp, bản vẽ quy mô lớn, đáp ứng lộ trình thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy đ

Kể từ ngày 20/6/2019, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chính thức nâng cấp dung lượng file hồ sơ mời thầu điện tử (e-HSMT) và hồ sơ dự thầu (e-HSDT) đối với các gói thầu qua mạng lĩnh vực tư vấn. Theo đó, dung lượng của hồ sơ điện tử lĩnh vực tư vấn sẽ được nâng cấp từ 20 MB lên 300 MB.

Hệ thống cũng hướng dẫn người dùng cài đặt sử dung phần mềm file lớn, trong đó yêu cầu người dùng bắt buộc phải cài đặt công cụ để đăng tải và dự thầu được các gói thầu lĩnh vực tư vấn.

Hệ thống lưu ý, người dùng nào đã cài đặt công cụ để đăng tải và dự thầu từ lần nâng cấp dung lượng file đối với các gói thầu qua mạng lĩnh vực xây lắp thì sẽ không phải cài đặt lại công cụ.

THÔNG BÁO LIÊN QUAN