TIN Đấu thầu điện tử


Nhiều điểm sáng trong thực hiện đấu thầu qua mạng

24/07/2019 15:11

(BĐT) - Theo thống kê sơ bộ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) về kết quả triển khai đấu thầu qua mạng (ĐTQM) trong 6 tháng đầu năm 2019, hiện đã có 4 đơn vị đạt được chỉ tiêu thực hiện theo Nghị quyết 01/NQ-CP được Chính phủ ban hành từ đầu năm.

Bình Phước là một trong những địa phương tích cực thực hiện đấu thầu qua mạng trong 6 tháng đầu năm 2019. Ảnh: Thanh Khoa

Cùng với đó, nhiều bộ, ngành, địa phương đang có tiến độ thực hiện tốt, có những chỉ đạo quyết liệt nhằm đẩy mạnh ĐTQM.

Tiến độ thực hiện khả quan

Tỷ lệ lựa chọn nhà thầu qua mạng (LCNTQM) bằng hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi đạt tối thiểu 50% về số lượng gói thầu và 15% về tổng giá trị gói thầu là yêu cầu được Chính phủ đặt ra cho các bộ, ngành, địa phương trong năm 2019.

Theo số liệu tổng kết trong 6 tháng đầu năm 2019, tỷ lệ về số lượng gói thầu ĐTQM trên cả nước là 28% và tỷ lệ về giá trị gói thầu ĐTQM là 11%. Thống kê cũng cho thấy, Bộ Giao thông vận tải (GTVT), UBND tỉnh Hòa Bình, UBND tỉnh Bình Phước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam là 4 đơn vị đạt được chỉ tiêu cả về số lượng và giá trị gói thầu thực hiện theo hình thức ĐTQM.

Là một trong những đơn vị thực hiện ĐTQM từ giai đoạn thí điểm (từ năm 2009) nên EVN có nền tảng thuận lợi để dẫn đầu với số lượng gói thầu ĐTQM đạt tỷ lệ 69,7%; tổng giá trị gói thầu ĐTQM đạt tỷ lệ 41,4%.

UBND tỉnh Bình Phước là một trong những đơn vị tích cực thực hiện ĐTQM trong 6 tháng đầu năm, với tỷ lệ về số lượng gói thầu là 59,5% và tỷ lệ về tổng giá trị gói thầu ĐTQM đạt 61,9%. Tại Hòa Bình, tỷ lệ tương ứng là 51,3% và 18,3%.

Riêng Bộ GTVT, theo cập nhật của Bộ KH&ĐT, tỷ lệ số lượng gói thầu áp dụng ĐTQM trong 6 tháng đầu năm 2019 đã đạt 49% (gần đạt chỉ tiêu đề ra 50%) và tỷ lệ về tổng giá trị gói thầu ĐTQM đạt 28,1%, vượt chỉ tiêu đề ra theo Nghị quyết số 01/NQ-CP. 

Đốc thúc mạnh mẽ

Với chỉ tiêu về ĐTQM được đặt ra ngay từ đầu năm 2019, nhiều bộ, ngành, địa phương trên cả nước đã có các chỉ đạo mạnh mẽ, thúc đẩy việc thực hiện ĐTQM nhằm quyết tâm đạt được chỉ tiêu đặt ra.

Ngày 16/4/2019, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Kế hoạch thực hiện ĐTQM năm 2019 và giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Theo đó, UBND tỉnh Hà Giang yêu cầu, LCNTQM tối thiểu 50% các gói thầu chào hàng cạnh tranh và gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế; LCNTQM tối thiểu 50% đối với các gói thầu tư vấn có giá trị từ 5 tỷ đồng trở xuống đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt kế hoạch LCNT của Chủ tịch UBND Tỉnh.

Đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt kế hoạch LCNT của Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND tỉnh Hà Giang yêu cầu, LCNTQM tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế; LCNTQM tối thiểu 50% đối với các gói thầu tư vấn có giá trị từ 2 tỷ đồng trở xuống đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.

Trong những tháng đầu năm 2019, UBND tỉnh Đồng Nai cũng như Sở KH&ĐT tỉnh này đã ban hành nhiều văn bản đốc thúc triển khai việc LCNTQM. Những động thái này xuất phát từ thực trạng áp dụng ĐTQM ở Đồng Nai tiến triển chậm.

Sở KH&ĐT Đồng Nai lưu ý, để tránh tình trạng ĐTQM trong năm 2019 không đảm bảo lộ trình theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị các sở, ban ngành thuộc Tỉnh, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các chủ đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước khẩn trương thực hiện lộ trình ĐTQM theo chỉ đạo của UBND Tỉnh. Nghiêm túc thực hiện công tác tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu hàng năm, trong báo cáo nêu rõ tình hình thực hiện lộ trình áp dụng ĐTQM. Các đơn vị không nghiêm túc thực hiện báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu hàng năm sẽ phải chịu trách nhiệm trước UBND Tỉnh. Trong khi đó, UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo, các đơn vị chưa thực hiện ĐTQM, đã ĐTQM nhưng chưa đạt tỷ lệ theo lộ trình của Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC thì ngay trong năm 2019 phải nghiêm túc thực hiện.

Tại Hà Nội, việc thực hiện ĐTQM mặc dù có tốt hơn nhưng vẫn chưa đạt được chỉ tiêu đề ra. Do đó, UBND TP. Hà Nội đã có Văn bản số 1196/UBND-KH&ĐT ngày 26/3/2019 yêu cầu các đơn vị chưa thực hiện đúng lộ trình ĐTQM năm 2018 nghiêm túc kiểm điểm và thực hiện nghiêm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP. UBND Thành phố nhấn mạnh, căn cứ kết quả tổng kết việc thực hiện lộ trình ĐTQM hàng năm theo kế hoạch, UBND Thành phố sẽ có đánh giá về việc hoàn thành nhiệm vụ được giao và có hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với các đơn vị.

Hải Bình

(Trích nguồn: Báo Đấu thầu)

TIN TỨC LIÊN QUAN