Thông báo từ Bộ


Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản cát vật liệu san lấp thuộc núi Sô Ngang, xã Phước Trung, huyện Bác Ái

24/03/2020 09:40

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản cát vật liệu san lấp tại điểm quy hoạch số 39 thuộc núi Sô Ngang, xã Phước Trung, huyện Bác Ái

Scan Mar 24, 2020 at 09.33.pdf

Ngày 25/02/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại điểm quy hoạch số 39 thuộc núi Sô Ngang, xã Phước Trung, huyện Bác Ái.

1. Tên tổ chức đầu tiên nộp hồ sơ: Công ty TNHH một thành viên khai thác và xây dựng 737.

2. Loại khoáng sản đề nghị thăm dò: Vật liệu san lấp;

3. Diện tích: 20,0 ha;

Chi tiết xem tại hồ sơ đính kèm.

THÔNG BÁO LIÊN QUAN