TIN Đấu thầu điện tử


Đấu thầu qua mạng: xu thế tất yếu của Việt Nam

12/05/2020 09:47

VNHN - Đấu thầu qua mạng là xu thế tất yếu của thế giới và đang trở nên quen thuộc ở Việt Nam. Hoạt động này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý công tác đấu thầu nói chung; tạo môi trường cạnh tranh công bằng, minh bạch và tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm thiểu thủ tục hành chính cho nhà quản lý, bên mời thầu cũng như nhà thầu.

Đấu thầu qua mạng tạo môi trường cạnh tranh công bằng, minh bạch - Ảnh minh họa

Đến nay kết quả đấu thầu qua mạng ở một số địa phương vẫn chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Lý giải thực tế trên, có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan. Về tâm lý, có thể một số đơn vị chưa mặn mà với phương thức đấu thầu qua mạng; mặt khác cũng còn do chưa quen với cách làm mới mẻ này hoặc do lúng túng về nghiệp vụ vì nguồn nhân lực chưa đáp ứng tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó, chất lượng và trang bị hạ tầng của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia phục vụ thực hiện đấu thầu qua mạng cũng chưa hoàn thiện, các biểu mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành chưa đầy đủ... nên dẫn đến trường hợp cả bên mời thầu và các nhà thầu muốn tham gia cũng bị hạn chế, khó thực hiện.

Để hoạt động đấu thầu qua mạng đi vào thực tế và áp dụng đồng bộ cần công khai danh sách các địa phương không thực hiện đấu thầu qua mạng hoặc thực hiện chậm để cơ quan chức năng, cộng đồng xã hội biết và tăng cường giám sát...

Liên tục nâng cấp và hoàn thiện Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, lựa chọn nhà đầu tư tốt để cùng xây dựng, phát triển hệ thống để thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng trong thời gian tới.

Chia sẻ về lợi ích của đấu thầu qua mạng, theo ông Adu-Gyamfi Abunyewa, chuyên gia cấp cao về đấu thầu của Ngân hàng Thế giới, nếu tham gia đấu thầu qua mạng, các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam có cơ hội tìm hiểu, “sàng lọc” để biết gói thầu nào thích hợp với mình. Điều đó thể hiện sự bình đẳng trước cơ hội của mỗi doanh nghiệp cũng như góp phần loại bỏ tiêu cực, minh bạch hóa môi trường đầu tư…

TH

(Trích nguồn: Việt Nam hội nhập)

TIN TỨC LIÊN QUAN