Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết hỏi và đáp


Câu hỏi

Tiêu đề Tình huống đấu thầu
Người soạn Phan Hai Tên cơ quan Sở KH và ĐT
Số điện thoại 0223854100 Địa chỉ Email phanhaikhdt@gmail.com
Phân loại Hướng dẫn cài đặt Ngày soạn 16/03/2010

Nội dung

Kế hoạch đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây lắp công trình thuỷ lợi thuỷ điện Keo Bắc - Sông Mã trong quý II năm 2009 nhưng đến nay Ban QL dự án phát triển thuỷ lợi sơn la chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu vậy tôi xin hỏi tình huống trên sử lý thế nào?

Tệp đính kèm