Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết hỏi và đáp


Câu hỏi

Tiêu đề Độ dài mã số ĐKKD
Người soạn Đặng Ngọc Đảnh Tên cơ quan Lạc Việt Computing Corp
Số điện thoại 0918646167 Địa chỉ Email dndanh@lacviet.com.vn
Phân loại Đăng ký người dùng Ngày soạn 03/06/2010

Nội dung

Hiện nay khi tôi tiến hành đăng ký thông tin người dùng (Nhà thầu), đang gặp khó khăn như sau: - Công ty chúng tôi thành lập từ năm 1994,thời gian này Số ĐKKD chỉ có 6 ký tự, tuy nhiên hệ thống bắt buộc phải từ 10-30 ký tự, như thế thì chún tôi không đăng ký được, giải pháp như thế nào để chúng tôi đăng ký? Cảm ơn

Tệp đính kèm

Câu trả lời

STT Tiêu đề Nội dung Người soạn Ngày soạn
1 RE: Độ dài mã số ĐKKD Khi đăng ký trên hệ thống, nếu số ĐKKD của bạn ít hơn 10 kí tự thì bạn sẽ tự điền vào bốn số không đằng sau số ĐKKD của mình. Admin Portal 2 06/07/2010