Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết hỏi và đáp


Câu hỏi

Tiêu đề MÃ NGÀNH NGHỀ
Người soạn TUẤN CƯỜNG Tên cơ quan TÂN NGHỆ NAM
Số điện thoại 0909535171 Địa chỉ Email kent.tang@tanghenam.com
Phân loại Đăng ký người dùng Ngày soạn 20/11/2010

Nội dung

Xin Chào, Công ty mình đang tiến hành đăng ký phía nhà thầu, khi mình đăng ký tới mục ngành nghề thì không tìm được mã ngành như đã đăng ký trên giấy ĐKKD. Mã ngành được in trên giấy ĐKKD như sau: 2720-2721 4669-252-4659 6810. Xin ban quan lý hướng dẫn! Cám ơn Tuấn Cường

Tệp đính kèm