Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết hỏi và đáp


Câu hỏi

Tiêu đề Hỏi về tình huống trong đấu thầu
Người soạn Nguyễn Việt Dũng Tên cơ quan Tổng công ty XDCT giao thông 1
Số điện thoại 0904376850 Địa chỉ Email blackcienco12004@gmail.com
Phân loại anhacpsd Ngày soạn 13/01/2011

Nội dung

Gửi: Cục QLĐT - Bộ KHĐT Xin xem file đính kèm và làm ơn trả lời sớm. Xin chân thành cám ơn!

Tệp đính kèm Thu gui Cuc QLDT.DOC