Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết hỏi và đáp


Câu hỏi

Tiêu đề Đơn dự thầu hợp lệ
Người soạn Nguyễn Hồng Thanh Tên cơ quan Trường Đại học Mở TP.HCM
Số điện thoại 0937089089 Địa chỉ Email ng_hong_thanh@yahoo.com
Phân loại anhacpsd Ngày soạn 21/01/2011

Nội dung

Một nhà thầu đệ trình đơn dự thầu với nội dung "... Hồ sơ MỜI thầu này có hiệu lực ..." thay vì "... Hồ sơ DỰ thầu này có hiệu lực ..." Tôi rất mong Bộ KHĐT có hướng dẫn cho tình huống đấu thầu trên (xem file đính kèm). Trân trọng cảm ơn.

Tệp đính kèm Tinh huong dau thau.doc