Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết hỏi và đáp


Câu hỏi

Tiêu đề Đề nghị xem xét
Người soạn Nguyễn Việt Dũng Tên cơ quan Tổng công ty XDCT giao thông 1
Số điện thoại 0904376850 Địa chỉ Email blackcienco12004@gmail.com
Phân loại Thông tin hệ thống Ngày soạn 25/01/2011

Nội dung

Kính gửi: Cục QLĐT - Bộ KHĐT Tôi thấy mục Hỏi và Đáp của trang Website này không đáp ứng được các câu hỏi của những người qaun tâm. Vì vậy đề nghị Quý Cục làm rõ la trang Website này có còn hoạt động không và lĩnh vực hoạt động của trang Website là gì? Kính!!!

Tệp đính kèm

Câu trả lời

STT Tiêu đề Nội dung Người soạn Ngày soạn
1 RE: Đề nghị xem xét Tôi xin trả lời câu hỏi của anh như sau: Hệ thống đấu thầu điện tử tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn vẫn đang hoạt động bình thường. Chức năng của mục Hỏi và Đáp là giải đáp các thắc mắc của người dùng liên quan đến các vấn đề đấu thầu qua mạng. Các vấn đề liên quan đến đấu thầu truyền thống, chúng tôi sẽ xem xét và mở rộng thêm. Trước khi đặt câu hỏi ở mục Hỏi và Đáp, anh hãy tham khảo câu hỏi thường gặp. Nguyễn Tuấn Anh 16/02/2011