Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết hỏi và đáp


Câu hỏi

Tiêu đề Tiêu chí chấm thầu
Người soạn NGuyễn Việt Dũng Tên cơ quan Tổng công ty XDCT giao thông 1
Số điện thoại 0904376850 Địa chỉ Email blackcienco12004@gmail.com
Phân loại anhacpsd Ngày soạn 25/01/2011

Nội dung

Kính gửi: Cục QLĐT - Bộ KHĐT Đề nghị xem file đính kèm và trả lời sớm/ Kính!!!

Tệp đính kèm Thu gui Cuc QLDT 2.DOC