Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết hỏi và đáp


Câu hỏi

Tiêu đề Chứng chỉ chất lượng (Certificate of Quality CQ)
Người soạn Nguyễn Đức Toản Tên cơ quan Cty Quản lý bay Miền Nam
Số điện thoại 0937661068 Địa chỉ Email toanbbvn@yahoo.com
Phân loại anhacpsd Ngày soạn 10/02/2011

Nội dung

- Trong Hợp đồng cung cấp thiết bị yêu cầu khi giao nhân thiết bị phải có Chứng chỉ chất lượng (Certificate of Quality CQ). Đơn vị cung cấp hàng hóa xuất trình Chứng chỉ hợp quy (Certificate of Conformity) do hãng sản xuất thiết bị xác nhận . Xin hỏi, Chứng chỉ hợp quy ở trên có thay thế được Chứng chỉ chất lượng hay không ? Trân trọng cảm ơn và mong phản hồi sớm.

Tệp đính kèm