Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết hỏi và đáp


Câu hỏi

Tiêu đề Xử lý sai lệch trong đánh giá giá dự thầu
Người soạn Trung Tên cơ quan Hội Tin học
Số điện thoại 0436610728 Địa chỉ Email trungbtcvn@yahoo.com
Phân loại anhacpsd Ngày soạn 02/03/2011

Nội dung

DN chào giá: SP SL Đơn giá Tiền 1. SP1 1 100 100 2. SP2 2 200 200 Tông 300 (giá trong đơn 300) Tổ chuyên gia hiệu chỉnh: SP SL Đơn giá Tiền 1. SP1 1 100 100 2. SP2 2 200 400 Tông 500 Hệu chỉnh của tổ chuyên gia đúng không

Tệp đính kèm