Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết hỏi và đáp


Câu hỏi

Tiêu đề Chào thầu theo nhiều mức giá
Người soạn Đặng Ánh Dương Tên cơ quan Trung tâm Kiểm định CLXDCT
Số điện thoại 0983064208 Địa chỉ Email danganhduonghp@gmail.com
Phân loại anhacpsd Ngày soạn 03/03/2011

Nội dung

Hiện nay, đơn vị có một gói thầu xây lắp, tổ chức đấu thầu rộng rãi. Trong quá trình triển khai xảy ra tình huống vướng mắc , Đề nghị Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch đầu tư hướng dẫn để đơn vị có cơ sở thực hiện. Tình huống cụ thể xin xem trong tệp đính kèm:

Tệp đính kèm Tinh huong dau thau.doc