Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết hỏi và đáp


Câu hỏi

Tiêu đề Hợp đồng trọn gói có được điều chỉnh nhân công, ca máy
Người soạn Nguyễn Đức Linh Tên cơ quan Sở Giao thông vận tải Tp.HCM
Số điện thoại 0908700399 Địa chỉ Email nguyen_duc_linh2002@yahoo.com
Phân loại Thông tin hệ thống Ngày soạn 04/04/2011

Nội dung

Kính gởi Bộ KH và ĐT: Hiện nay, việc đấu thầu các dịch vụ công ích đang găp vướng mắc về hợp đồng trọn gói (thực hiện trong 3 năm) có được điều chỉnh khi nhà nước có thay đổi chính sách tiền lương? Mong sớm nhận được ý kiến của Bộ KH và ĐT.

Tệp đính kèm