Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết hỏi và đáp


Câu hỏi

Tiêu đề Cài đặt Modul bảo mật
Người soạn Dương Đình Sơn Tên cơ quan Viễn thông Sơn La
Số điện thoại 0223856638 Địa chỉ Email dautusla@gmail.com
Phân loại hkidjsku Ngày soạn 23/05/2011

Nội dung

Khi đăng ký người sử dụng hệ thống có thông báo chưa cài đặt modul bảo mật ... do vậy khi đăng nhập tôi không thể vào được hệ thống. Tôi muốn có hướng dẫn chi tiết để cài đặt bảo mật

Tệp đính kèm

Câu trả lời

STT Tiêu đề Nội dung Người soạn Ngày soạn
1 RE: Cài đặt Modul bảo mật Để sử dụng tính năng bảo mật và quản lý chứng thư số của hệ thống đấu thầu điện tử, bạn phải cài đặt Module bảo mật. Để thực hiện được điều này, bạn phải làm theo các bước sau: 1. Truy cập hệ thống bằng trình duyệt Internet Explorer (phiên bản 6.0 trở lên) 2. Bật Pop up của trình duyệt để trình duyệt hiện ra thông báo cài đặt các Module bảo mật. Để việc cài đặt thuận tiện hơn, bạn nên tham khảo video hướng dẫn cài đặt có trên trang chủ hệ thống. (Mục Video hướng dẫn--> Hướng dẫn cài đặt ActiveX SG) Nguyễn Tuấn Anh 13/06/2011
Hướng dẫn cài đặt ActiveX SG)

Tệp đính kèm
-->