Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết hỏi và đáp


Câu hỏi

Tiêu đề bảo lãnh dự thầu
Người soạn Trương Ngọc Hà Tên cơ quan Công ty tư vấn thiết kế
Số điện thoại 0913462962 Địa chỉ Email hatvxdpy@yahoo.com
Phân loại anhacpsd Ngày soạn 15/06/2011

Nội dung

Chúng tôi đang tiến hành bước chấm thầu, xin được giải đáp cho tình huống sau :

Tệp đính kèm Noi dung xin giai dap tinh huong dau thau.doc