Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết hỏi và đáp


Câu hỏi

Tiêu đề Hiệu lực của bảo lãnh dự thầu
Người soạn Đào xuân Hùng Tên cơ quan Công ty ICA
Số điện thoại 0903448899 Địa chỉ Email daoxuanhung@daoxuanhung.com
Phân loại anhacpsd Ngày soạn 03/08/2011

Nội dung

Kính gửi: Các anh/ chị chuyên gia về lĩnh vực đấu thầu

Tệp đính kèm Kinh gui.doc