Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết hỏi và đáp


Câu hỏi

Tiêu đề Không thực hiện được bước 3
Người soạn Nguyễn Thùy Giang Tên cơ quan Cty TNHH MTV Mai Nguyên Thy
Số điện thoại 0918736465 Địa chỉ Email cty.mainguyenthy@gmail.com
Phân loại Vướng mắc về đăng ký chứng thư số Ngày soạn 25/11/2015

Nội dung

Sau khi nhận được mã phê duyệt và số tham chiếu ở bước 2, tôi chuyển sang bước 3 thì không thấy xuất hiện hộp thông báo để nhập mã phê duyệt và số tham chiếu vào. Kính mong quý cơ quan hỗ trợ. Xin cám ơn

Tệp đính kèm