Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết hỏi và đáp


Câu hỏi

Tiêu đề Quyền lợi của Bên mời thầu khi tham gia vào hệ thống mạng
Người soạn Nguyễn Thị Vân Tên cơ quan CTY TNHH TVXD-ĐTTM Thuận Phong
Số điện thoại 0623832040 Địa chỉ Email thuanphongceo@gmail.com
Phân loại Vướng mắc về đăng ký chứng thư số Ngày soạn 26/11/2015

Nội dung

Bên mời thầu không được đăng tải Kế hoạch Đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được ak? Em cảm ơn!

Tệp đính kèm