Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết hỏi và đáp


Câu hỏi

Tiêu đề Khi đăng tải "Thông báo mời thầu" gặp lỗi "3003".
Người soạn Nguyễn như Mạnh Tên cơ quan Sở Nông nghiệm và PTNT
Số điện thoại 0982087438 Địa chỉ Email HDqlda@gmail.com
Phân loại apwrhpvt Ngày soạn 21/05/2016

Nội dung

Khi đăng tải "Thông báo mời thầu" gặp lỗi có ký hiệu là "3003". Tôi không hiểu là lỗi gì ?. Xin nhà quản lý mạng giải thích giùm. Tôi xin cảm ơn.

Tệp đính kèm