Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết hỏi và đáp


Câu hỏi

Tiêu đề Mức phí đăng ký và thông tin chuyển khoản
Người soạn Đào Sơn Hiếu Tên cơ quan Công ty TNHH TM DV Bảo Sơn Trà
Số điện thoại 0932694614 Địa chỉ Email baosontra@yahoo.com
Phân loại Câu hỏi tình huống Ngày soạn 25/06/2016

Nội dung

Công ty TNHH TM DV Bảo Sơn Trà đã đăng ký xong bước 1 phần đăng ký nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Vui lòng cho biết mức phí và thông tin chuyển khoản để thanh toán phí đăng ký. Trân trọng.

Tệp đính kèm