Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết hỏi và đáp


Câu hỏi

Tiêu đề Chưa in được đơn và mất mã phê duyệt
Người soạn Lê Doãn Anh Tên cơ quan Công ty TNHH xây lắp Miền Tây
Số điện thoại 0947278674 Địa chỉ Email Lda.dhxd@gmail.com
Phân loại Vướng mắc về đăng ký chứng thư số Ngày soạn 28/06/2016

Nội dung

Chào anh /chi ! Em ở Công ty TNHH xây lắp Miền Tây; Số đăng ký kinh doanh: 28.02.000019 Trong quá trình đăng ký Bước 1: "Đăng ký nhà thầu", vì xảy ra một số lỗi về máy tính nên em chưa kịp ghi lai "Mã phê duyệt đăng ký" và in đơn đăng ký. Vì vậy mong anh /chi giup em lấy lại mã phê duyệt hoặc có thể cấp lại cho em mã phê duyệt đăng ký mới. Liên hệ số 0947278674; Email: Lda.dhxd@gmail.com Xin chân thành cảm ơn !

Tệp đính kèm