Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết hỏi và đáp


Câu hỏi

Tiêu đề Xin đăng ký lại thông tin
Người soạn Lê Thành Danh Tên cơ quan Cty CPĐTXD Hoàng Hà
Số điện thoại 0913411070 Địa chỉ Email lethanhanhnt@gmail.com
Phân loại Vướng mắc về đăng ký chứng thư số Ngày soạn 06/07/2016

Nội dung

Công ty Chúng tôi có đăng ký thông tin đấu thầu qua mạng, nhưng đăng ký ở bước 1 do không năm rỏ quy trình đăng ký nên Chúng tôi có sự nhầm lẫn, hệ thống mạng đã ghi nhận số ĐKKD của Công ty Chúng tôi nên Chúng tôi không thể sửa lại nội dung đăng ký.Chúng tôi kính mong Cục quản lý đấu thầu Bộ kế hoạch đầu tư cho Chúng tôi đăng ký lại thông tin đấu thầu qua mạng.

Tệp đính kèm IMG_20160706_203405.jpg