Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết hỏi và đáp


Câu hỏi

Tiêu đề vướng mắc đăng ký đấu thầu qua mạng
Người soạn Nguyễn Thị Thu Hiền Tên cơ quan Công ty CPXDHoàng Tân Bắc Kạn
Số điện thoại 0972918323 Địa chỉ Email thuhiennamduong@gmail.com
Phân loại Câu hỏi tình huống Ngày soạn 15/07/2016

Nội dung

Tôi có đăng ký lên mạng đấu thầu Quốc gia nhưng chưa kịp in đơn đăng ký tư cách nhà thầu do đó chưa lấy được mã phê duyệt đăng ký. Cho tôi hỏi làm thế nào để cấp lại được mã phê duyệt đăng ký? Số ĐKKD 4700203838. Tôi xin chân thành cám ơn./

Tệp đính kèm