Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết hỏi và đáp


Câu hỏi

Tiêu đề Đăng ký nhà thầu
Người soạn Nguyễn Văn Vịnh Tên cơ quan Công ty TNHH Châu Phát
Số điện thoại 0964179841 Địa chỉ Email Vinhcos1@gmail.com
Phân loại Vướng mắc về đăng ký chứng thư số Ngày soạn 15/07/2016

Nội dung

Công ty TNHH Châu Phát đã đăng ký thành công danh sách nhà thầu. Trong thao tác thực hiện bước 3 và bước 4 sau khi nhận phê duyệt CTS và số tham chiếu để đăng nhập vào bước 3 không thấy thể hiện khung hiển thị để nhập mã CTS và STC Đề nghị hướng dẫn cho Công ty để hoàn tất công tác đăng ký bước 3 và bước 4 Người soạn: Nguyễn Văn Vịnh Tên cơ quan: Công ty TNHH Châu Phát Số đt: 0964179841 email: vinhcos1@gmail.com Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét giải quyết.. Xin trân trọng cảm ơn...

Tệp đính kèm