Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết hỏi và đáp


Câu hỏi

Tiêu đề mã phê duyệt
Người soạn Đỗ Thanh Quang Tên cơ quan Công ty TNHH TK&ĐTXD Kiến Tân
Số điện thoại 0753668866 Địa chỉ Email kientantvxd@gmail.com
Phân loại Câu hỏi tình huống Ngày soạn 18/07/2016

Nội dung

Tôi có đăng ký Doanh nghiệp nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia nhưng chưa kịp in đơn đăng ký tư cách nhà thầu và trong đơn sai tên người đại diện mà đã bấm chọn chuyển sang bước 2, do đó chưa lấy được mã phê duyệt đăng ký. Cho tôi hỏi làm thế nào để cấp lại được mã phê duyệt đăng ký và sửa lại tên người đại diện? Số ĐKKD 1300545447. Tôi xin chân thành cám ơn./

Tệp đính kèm