Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết hỏi và đáp


Câu hỏi

Tiêu đề Không thực hiện được bước 3
Người soạn Phan thị Trà Tên cơ quan Cty TNHH TVTK &XD Thành Vinh
Số điện thoại 0976737861 Địa chỉ Email Ltd.thanhvinh@gmail.com
Phân loại Vướng mắc về đăng ký chứng thư số Ngày soạn 19/07/2016

Nội dung

Tôi đã đăng ký và đã được cấp mã phê duyệt chứng thư số và số tham chiếu. Nhưng khi thục hiện bước 3 không hiện ra bản như vi deo hướng dẫn. Vui lòng trả lời sớm với ạ. Xin cảm ơn.

Tệp đính kèm