Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết hỏi và đáp


Câu hỏi

Tiêu đề Quên mật khẩu truy cập và đăng ký gia hạn
Người soạn Phạm Tiến Dũng Tên cơ quan Công ty TNHH KĐXD Tiến Tuấn
Số điện thoại 05103811002 Địa chỉ Email tientuan287@gmail.com
Phân loại Câu hỏi tình huống Ngày soạn 20/07/2016

Nội dung

Công ty chúng tôi đã đăng ký hệ thống đấu thầu điện tử, sau thời gian ngưng sử dụng nay Công ty chúng tôi muốn gia hạn dịch vụ đấu thầu điện tử và mật khẩu truy cập lại quên mất? Nay kính thông báo Ban quản trị hệ thống đấu thầu điện tử xem xét và hướng dẫn Công ty được tham gia trở lại. Trân trọng!

Tệp đính kèm