Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết hỏi và đáp


Câu hỏi

Tiêu đề Đăng ký nhà thầu
Người soạn Phạm Thị Vân Tên cơ quan Công ty TNHH TM và ĐTPT Tânành
Số điện thoại 0988365308 Địa chỉ Email tta.vanphong@gmail.com
Phân loại Vướng mắc về đăng ký chứng thư số Ngày soạn 23/07/2016

Nội dung

Dạ cho em hỏi em đã đăng ký nhà thầu và gửi CPN về theo địa chỉ thông báo. Hiện do em in ra 2 bản để nộp gửi cả về Bộ kế hoạch đầu tư hiện em không nhớ mật khẩu ( Hay chữ ký chứng thư số) để đăng nhập vì vậy không biết bên em đã đăng ký thành công chưa? Em đăng ký lại thì không được báo kiểm tra tông tại của số đăng ký. Giờ em phải làm thế nào ạ.

Tệp đính kèm