Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết hỏi và đáp


Câu hỏi

Tiêu đề Không hiển thị phần nhập Mã phê duyệt CTS và Số Tham chiếu
Người soạn Phan Thị Thanh Sen Tên cơ quan Cty TNHH Cửu Long Giang Nam
Số điện thoại 01678.203.413 Địa chỉ Email cauduong@cuulonggiangnam.com
Phân loại Vướng mắc về đăng ký chứng thư số Ngày soạn 23/07/2016

Nội dung

Hiện tại công ty tôi đã đăng ký xong bước 1 và đã thanh toán phí. Khi kiểm tra trạng thái đã được phê duyệt. Nhưng khi chọn vào bước 3 nhận chứng thư số, thì không thấy hiển thị phần nhập mã phê duyệt CTS và số tham chiếu. Mong giải đáp giúp tôi trong thời gian sớm nhất để tôi có thể sử dụng dịch vụ, Xin chân thành cảm ơn

Tệp đính kèm