Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết hỏi và đáp


Câu hỏi

Tiêu đề Lỗi 175 trong quá trình thực hiện dự thầu thử
Người soạn Công ty TNHH Hùng Anh Tên cơ quan Công ty TNHH Hùng Anh
Số điện thoại 01654411900 Địa chỉ Email nclong195@gmail.com
Phân loại Câu hỏi tình huống Ngày soạn 25/07/2016

Nội dung

Hiện tại mình đang tiến hành dự thầu thử. Nhưng đến bước gửi thông tin báo là "Lỗi 175" và không thực hiện tiếp được. Mong được sự hướng dẫn từ cơ quan!

Tệp đính kèm