Phân loại:


Tiêu đề:


Câu hỏi thường gặp

Có 57 kết quả được tìm thấy
STT Phân loại Tiêu đề Số lần xem
1 Các lỗi thường gặp Lỗi Bước 3: Tại bước 3 không xuất hiện cửa sổ nhập mã phê duyệt CTS và số tham chiếu 3137
2 Chứng thư số Một đơn vị có thể được cấp nhiều chứng thư số không? 4768
3 Nội dung khác Thay đổi thông tin ở bước 1 1720
4 Các lỗi thường gặp Lỗi Bước 2: Mất mã phê duyệt đăng ký 1910
5 Đăng ký Số ĐKKD ít hơn 6 số 622
6 Các lỗi thường gặp Lỗi Bước 3: Fail to save secure key 5103
7 Các lỗi thường gặp Lỗi Bước 3: You cannot use easy password 1603
8 Các lỗi thường gặp Lỗi Bước 3: The registration is not matched or registration has already done 6043
9 Các lỗi thường gặp Lỗi Bước 3: Cannot reciecep data from server. 1855
10 Nội dung khác Thay đổi số đăng ký kinh doanh thì phải làm sao? 2031
11 Chứng thư số Cách thức để dùng chứng thư số ở máy khác? 4515
12 Đấu thầu điện tử Khi mở thầu không tìm thấy khóa để mở thầu, hoặc bị mất khóa. 7462
13 Chi phí Cập nhật tình trạng thanh toán phí duy trì dữ liệu 3759
14 Các lỗi thường gặp Không gõ được tiếng Việt có dấu 1130
15 Đấu thầu điện tử Lỗi không dự thầu được do không tìm thấy đường dẫn file (Đối với gói thầu tại mục Vốn khác trừ gói thầu vốn tài trợ ADB/WB) 14632
16 Chi phí Chi phí tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia gồm những chi phí nào? 8024
17 Nội dung khác Thay đổi lại nội dung CTS đã phê duyệt 2174
18 Các lỗi thường gặp Lỗi đăng nhập: Bảo mật chương trình không được cài đặt 5764
19 Đăng tải thông tin Muốn sửa lại hoặc hủy kết quả lựa chọn nhà thầu đã đăng tải phải làm sao? 16285
20 Chứng thư số Thay đổi mật khẩu chứng thư số 2191
Có 57 kết quả được tìm thấy