Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết câu hỏi thường gặp


THAY đổI LạI NộI DUNG CTS đã PHê DUYệT

Phân loại Nội dung khác
Nội dung Ngoài số ĐKKD, để thay đổi các thông tin của CTS (tên đơn vị, số điện thoại, ngành nghề, email,...). Đơn vị làm công văn gửi Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia (phòng 306 nhà G, 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội) để cập nhật thông tin thay đổi
Số lần xem 1933
File đính kèm