Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết câu hỏi thường gặp


LỗI BướC 3: CANNOT RECIECEP DATA FROM SERVER.

Phân loại Các lỗi thường gặp
Nội dung Do đơn vị đang sử dụng mạng thiết lập chế độ bảo mật chặn các cổng ứng dụng web. Đề nghị đơn vị mở các cổng cho máy sử dụng Hệ thống. Quy định mở cổng tại Khoản 1 Điều 5 của Thông tư liên tịch số 07/TTLT/BKHĐT-BTC.
Số lần xem 1657
File đính kèm