Phân loại:


Tiêu đề:


nội dung chi tiết câu hỏi thường gặp


ĐăNG TảI THôNG BáO MờI THầU, Hệ THốNG BáO LưU KHóA Mở THầU THàNH CôNG TUY NHIêN KHôNG THấY KHóA TRONG THư MụC?

Phân loại Đấu thầu điện tử
Nội dung Do cấu hình của máy tính không cho phép ghi dữ liệu vào ổ cứng. Để khắc phục, đơn vị chạy trình duyệt Internet Explorer bằng quyền Administrator. (B1: Đóng tất cả màn hình Internet Explorer, B2: Vào Star -> All Programs -> Click chuột phải vào biểu tượng IE trên màn hình (hoặc click chuột phải vào biểu tương IE trên màn hinh desktop hoặc tìm biểu tương IE theo đường dẫn C/Program FIles/Internet Explorer) chọn Run as administrator
Số lần xem 3342
File đính kèm